Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών

///Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών
Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών2018-09-25T18:06:35+00:00
1403, 2018

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Wed 14.03.2018|Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Καλαμάτα, 14/3/2018 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                           Αρ. Πρωτ. [...]

2702, 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ 1_2018

Tue 27.02.2018|Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Καλαμάτα,  27/2/2018 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                   Αρ.Πρωτ.: 3519 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- [...]

2702, 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ 2_2018

Tue 27.02.2018|Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Καλαμάτα,  27/2/2018 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                   Αρ.Πρωτ.: 3518 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- [...]

2702, 2018

Ιατρικά Αναλώσιμα 3_2018

Tue 27.02.2018|Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Καλαμάτα,  27/2/2018 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                   Αρ.Πρωτ.: 3517 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- [...]

2702, 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ 4_2018

Tue 27.02.2018|Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Καλαμάτα,  27/2/2018 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                   Αρ.Πρωτ.: 3515 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- [...]

2002, 2018

Προμήθεια επαναφορτιζόμενων μπαταριών για α)το UPS 40KVA & β) για τα 2 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 500KVA» της Νοσηλευτικής Μονάδος Καλαμάτας

Tue 20.02.2018|Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕ-ΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ [...]