Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών

///Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών
Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών2018-09-25T18:06:35+00:00
2702, 2018

Ιατρικά Αναλώσιμα 3_2018

Tue 27.02.2018|Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Καλαμάτα,  27/2/2018 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                   Αρ.Πρωτ.: 3517 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- [...]

2702, 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ 4_2018

Tue 27.02.2018|Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Καλαμάτα,  27/2/2018 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                   Αρ.Πρωτ.: 3515 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- [...]

2002, 2018

Προμήθεια επαναφορτιζόμενων μπαταριών για α)το UPS 40KVA & β) για τα 2 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 500KVA» της Νοσηλευτικής Μονάδος Καλαμάτας

Tue 20.02.2018|Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕ-ΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ [...]

506, 2017

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 30 Η/Υ ΚΑΙ 5 ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Mon 05.06.2017|Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Καλαμάτα,  5/7/2017 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                   Αρ.πρωτ. 12980 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- [...]