Επιχειρησιακό Σχέδιο Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας 2010

//Επιχειρησιακό Σχέδιο Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας 2010
Επιχειρησιακό Σχέδιο Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας 20102021-01-04T14:05:17+00:00

« Διαμόρφωση Στρατηγικής στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας»

……

1ος ΣΤΟΧΟΣ …..
2ος ΣΤΟΧΟΣ ……
3ος ΣΤΟΧΟΣ ….

Α΄ ΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

4ος ΣΤΟΧΟΣ ……
5ος ΣΤΟΧΟΣ ……
6ος ΣΤΟΧΟΣ …….
7ος ΣΤΟΧΟΣ ……
8ος ΣΤΟΧΟΣ ….
9ος ΣΤΟΧΟΣ …..
10ος ΣΤΟΧΟΣ …….
11ος ΣΤΟΧΟΣ …….
12ος ΣΤΟΧΟΣ ……

Β΄ ΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

13ος ΣΤΟΧΟΣ …..
14ος ΣΤΟΧΟΣ …..
15ος ΣΤΟΧΟΣ ……
16ος ΣΤΟΧΟΣ ……
17ος ΣΤΟΧΟΣ …..
18ος ΣΤΟΧΟΣ …..
19ος ΣΤΟΧΟΣ …..
20ος ΣΤΟΧΟΣ ……
21ος ΣΤΟΧΟΣ …..
22ος ΣΤΟΧΟΣ ……
23ος ΣΤΟΧΟΣ …..
24ος ΣΤΟΧΟΣ …..
25ος ΣΤΟΧΟΣ ……..

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

26ος ΣΤΟΧΟΣ …..
27ος ΣΤΟΧΟΣ ……
28ος ΣΤΟΧΟΣ …..
29ος ΣΤΟΧΟΣ ……
30ος ΣΤΟΧΟΣ …..
31ος ΣΤΟΧΟΣ …..

………

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
…. …..
…..
…..
…. ….
….

ΠΙΝΑΚΑΣ 1β

……