Διοικητικό Συμβούλιο

////Διοικητικό Συμβούλιο
Διοικητικό Συμβούλιο2022-12-06T14:42:50+00:00

Τα μέλη του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας όπως αυτά ορίζονται από το ΦΕΚ τ.Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αρ. 1125/5.12.2022 είναι:

 • Πρόεδρος, η Διοικήτρια Γ.Ν. Μεσσηνίας κ.Αλειφέρη Ελένη του Ιωάννη, Πτυχιούχος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Αντιπρόεδρος, ο Αναπληρωτής Διοικητής Γ.Ν.Μεσσηνίας κ.Λαμπρόπουλος Δημήτριος του Σπυρίδωνα, Πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
  Υγείας

 • Μέλος, κ.Νικολόπουλος Δημήτριος του Βασιλείου, Ιατρός Καρδιολόγος

 • Μέλος, κ. Τζάνου Κωνσταντίνα του Γεωργίου, Δικηγόρος

 • Μέλος, κ. Ηλιόπουλος Αναστάσιος του Νικολάου, Συνταξιούχος Ανώτατος Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ.

 • Μέλος, κ. Μάκαρης Εμμανουήλ-Λεονάρδος του Ιωάννη, Δ/ντής Καρδιολογίας, ως εκπρόσωπος των Ιατρών

 • Μέλος, κ.Σταυρόπουλος Γεώργιος του Ηρακλή, ΤΕ Λογιστικής, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων – πλην ιατρών

 • Μέλος, κ. Σκρεπέτης Κωνσταντίνος του Μενελάου, Συντονιστής Δ/ντης Ουρολογικού, Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Μεσσηνίας

 • Μέλος, κ.Λιακέα Γεωργία του Παναγιώτη, ΠΕ Δ/κού-Οικονομικού, Προισταμένη Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Ν.Μ.Καλαμάτας

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • κ. Πουλογιαννοπούλου Ευγενία του Κωνσταντίνου, Συνταξιούχος Δημόσιος Υπάλληλος

 • κ. Κόσσυβας Ιωάννης του Γεωργίου, Στρατηγός ΕΣ-ε.α

 • κ. Μπαλοδήμα Σταυρούλα του Παναγιώτη, Οικονομολόγος-Λογίστρια

 • κ. Σαπουντζής Απόστολος του Ιωάννη, Επιμ.Α΄ Γαστρεντερολογίας

 • κ. Τσιλίκας Δημήτριος του Σταύρου, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

 • κ. Νικολακέας Μιχαήλ, Δ/ντής Χειρουργικής, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Γ.Ν.Μεσσηνίας

 • κ.Αδαμοπούλου Θεοδούλη του Παναγιώτη, ΠΕ Νοσηλευτικής, Προϊσταμένη Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Γραμματέας ΔΣ (για την Ν.Μ.Καλαμάτας): κ. Καπόγιαννη Μαρία (Τηλ: 27213 63102)

Γραμματέας ΔΣ (για την Ν.Μ.Κυπαρισσίας): κ. Κωνσταντοπούλου Γεωργία (Τηλ: 27613 60180)