Διοικητικό Συμβούλιο

////Διοικητικό Συμβούλιο
Διοικητικό Συμβούλιο2018-12-12T14:05:43+00:00

Τα μέλη του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας όπως αυτά ορίζονται από το ΦΕΚ τ.Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αρ. 665/13.11.2018 είναι:

 • Πρόεδρος, ο Διοικητής Γ.Ν. Μεσσηνίας κ.Μπέζος Γεώργιος του Ηρακλή, Πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

 • Αντιπρόεδρος, ο Αναπληρωτής Διοικητής Γ.Ν.Μεσσηνίας κ.Μπασάκος Παναγιώτης του Ανδρέα, Πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 • Μέλος, κ.Ασημακόπουλος Ιωάννης του Σταύρου, Συνταξιούχος Τραπεζικός

 • Μέλος, κ. Μπακολέα Στυλιανή του Παναγιώτη, Ειδικός Παθολόγος – Ιατρός

 • Μέλος, κ. Μπαρμπετσέας Δημήτριος του Νικολάου, Ελεύθερος Επαγγελματίας – Αγρότης

 • Μέλος, κ. Δαλέκου Μαρία του Γεωργίου, Δ/ντρια Αιματολογίας, ως εκπρόσωπος των Ιατρών

 • Μέλος, κ.Τσιλίκας Δημήτριος του Σταύρου, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ως εκπρόσωπος του λοιπό προσωπικού

 • Μέλος,κα Ζέρβα Αγγελική του Κωνσταντίνου, Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Μεσσηνίας

 • Μέλος, κ.Λιακέα Γεωργία του Παναγιώτη, Προισταμένη Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Ν.Μ.Καλαμάτας

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • κ. Φουρτούνης Φώτιος του Παναγιώτη, Δικηγόρος

 • κ. Νασοπούλου Ερατώ-Ελένη του Παναγιώτη, Ελεύθερη Επαγγελματίας

 • κ. Κωστίκου Θεοδώρα του Ιωάννη, Δημόσιος Υπάλληλος

 • κ. Σικαλιάς Νικόλαος του Χρήστου, Επιμ.Β’ Χειρουργικής

 • κ. Αναστασόπουλος Χρήστος του Παντελή, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

 • κ. Αποστολοπούλου Νικολέττα, Δ/ντρια Παθολογικού Τμήματος, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Γ.Ν.Μεσσηνίας

 • κ.Γκούζου Μαρία του Παναγιώτη, ΠΕ Νοσηλευτικής, Προϊσταμένη Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Γραμματέας ΔΣ (για την Ν.Μ.Καλαμάτας): κ.Παλαιολόγου Μαριγώ (Τηλ: 27213 63102)

Γραμματέας ΔΣ (για την Ν.Μ.Κυπαρισσίας): κ. Κωνσταντοπούλου Γεωργία (Τηλ: 27613 60180)