Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

///Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών2020-07-10T08:28:57+00:00
  • —Το Νοσοκομείο μας εφημερεύει σε καθημερινή βάση για την εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών
  • —Το Τμήμα εξυπηρετεί μόνο επείγοντα περιστατικά
  • —Η προτεραιότητα εξυπηρέτησης καθορίζεται βάσει σοβαρότητας του περιστατικού και όχι βάσει προτεραιότητας

Διευθύντρια Τ.Ε.Π: Δήμητρα Λυμπεροπούλου, Χειρουργός

Τηλ: 27213 63285

Προϊσταμένη: Κουκή Βιργενία, Νοσηλεύτρια

Τηλ: 27213 63280