Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

///Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών2019-03-06T07:41:12+00:00
  • —Το Νοσοκομείο μας εφημερεύει σε καθημερινή βάση για την εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών
  • —Το Τμήμα εξυπηρετεί μόνο επείγοντα περιστατικά
  • —Η προτεραιότητα εξυπηρέτησης καθορίζεται βάσει σοβαρότητας του περιστατικού και όχι βάσει προτεραιότητας

Προϊσταμένη: κ.Κουκή Βιργενία

Τηλ: 27213 63280