Κτηριολογικά Στοιχεία

//Κτηριολογικά Στοιχεία
Κτηριολογικά Στοιχεία2019-02-12T09:45:29+00:00

Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας έκτασης 24.273 τ.μ. έχει κτιστεί σε εμβαδόν οικοπέδου 43.000 τ.μ.

Περιλαμβάνει το κυρίως κτίριο, το κτίριο της Ψυχιατρικής Μονάδας και τα επί μέρους Βοηθητικά κτίσματα. Το κυρίως κτίριο αποτελείται από 5 βασικές στάθμες και τις απολήξεις κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων στο δώμα του κτιρίου και διαχωρίζεται σε 8 στατικά ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα με αρμούς διαστολής πλάτους 5 εκ. Το κυρίως κτίριο, ευρίσκεται σε 5 στάθμες και η Ψυχιατρική Μονάδα αποτελεί ξεχωριστό ισόγειο κτίριο με διάδρομο σύνδεσης με την 2η στάθμη.

Τα βοηθητικά επί μέρους κτίρια είναι:

  • Θυρωρείο κυρίας εισόδου και αναμονής επισκεπτών
  • Θυρωρείο εισόδου Επειγόντων Περιστατικών
  • Ενιαία κατασκευή που περιλαμβάνει τις δεξαμενές νερού, το αντλιοστάσιο, τις δεξαμενές καυσίμων, το συνεργείο αυτοκινήτων, τους χώρους για τα ιατρικά αέρια και τους χώρους μετασχηματιστών, υψηλής τάσης, ΔΕΗ και Η/Ζ.
Επιφάνειες κτιρίων Κύριοι χώροι Ημιϋπαίθριοι Βοηθητικοί
Κυρίως Κτίριο 20.409 1.373 1.276
Ψυχιατρική Μονάδα 1.165
Βοηθητικά Κτίρια 50 300
Σύνολο 21.574 m2 1.423 m2 1.576 m2