Ψυχιατρική Κλινική

///Ψυχιατρική Κλινική
Ψυχιατρική Κλινική2023-04-06T10:25:56+00:00

(Ισόγειο)

Οι ειδικευμένοι ιατροί της κλινικής είναι οι εξής:

  • Γεωργάς Γεώργιος, Επιμ.Β

  • Δήμα Σοφία, Επιμ.Β

  • Δουλκερίδης Άρης, Επικουρικός Ιατρός

  • Λαγού Σταυρούλα, Προϊσταμένη τηλ.: 2721363633635

Πληροφορίες Νοσηλείας τηλ: 2721363635