Ψυχιατρική Κλινική

///Ψυχιατρική Κλινική
Ψυχιατρική Κλινική2018-12-18T11:03:31+00:00

(Ισόγειο)

Οι ειδικευμένοι ιατροί της κλινικής είναι οι εξής:

  • Λαζάρου Βίκτωρ, Διευθυντής Ψυχίατρος

  • Λαγού Σταυρούλα, Προϊσταμένη τηλ.: 2721363633635

Πληροφορίες Νοσηλείας τηλ: 2721363635