Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία

//Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία
Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία2019-03-06T07:24:13+00:00

Διοικητική Διευθύντρια

Προϊσταμένη Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας: κ.Λιακέα Γεωργία

Τηλ: 27213 63101

e-mail: geli@nosokomeiokalamatas.gr

Υποδιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού: κ.Κομπότης Παναγιώτης

Τηλ: 27213 63103

e-mail: pkompotis@nosokomeiokalamatas.gr