Αιμοδοσία2024-02-29T09:02:34+00:00

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ του Γ.Ν Καλαμάτας βρίσκεται στο υπόγειο  του κτιρίου.

Αιμοληψίες διενεργούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή πρωί 08:30 με 13:00 και Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή απόγευμα 17:00-20:00 εκτός αργιών και Σ/Κ.

Απαραίτητο να έχετε μαζί σας τον αριθμό  ΑΜΚΑ σας και έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ΑΤ ή διαβατήριο).

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Στελεχώνεται από 1 μόνιμη ιατρό και μία επικουρική ιατρό και από μια γιατρό δυο φορές εβδομαδιαίως, 9 Νοσηλεύτριες ΤΕ, 2 Νοσηλεύτριες ΠΕ,  2 Χειριστές Ιατρικών Μηχανημάτων ΔΕ.

Ιατροί:

 • Καπόγλη  Αγγελική, Διευθύντρια Αιμοδοσίας

 • Παγάνη Ελένη, Επικουρικός ιατρός

 • Μπουζαλά Γεωργία – Αικατερίνη, Επιμελέτρια Β’

  Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια:

  • Δημητροπούλου Ευδοκία

  Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν Καλαμάτας απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα:

  1. Τμήμα Αιμοληψιών. Διενεργούνται περίπου 6000 αιμοληψίες ανά έτος.
  2. Εργαστήριο Συμβατότητας. Πραγματοποιούνται καθορισμός ομάδας αίματος & Rh, φαινοτύπηση ερυθρών, έλεγχος συμβατότητας, άμεσος και έμμεσος coombs.
  3. Εργαστήριο Παραγώγων Αίματος. Πραγματοποιείται η επεξεργασία, ο διαχωρισμός και ο ποιοτικός έλεγχος των παραγώγων αίματος.

  Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας διαχειρίζεται τις ανάγκες σε αίμα όλου τον Νομού Μεσσηνίας και καλύπτει  όλες τις κλινικές του Γ.Ν Καλαμάτας, τις Ιδιωτικές κλινικές CITY HOSPITAL, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ που ανήκουν στην αρμοδιότητα της, αλλά και όσους ασθενείς νοσηλεύονται σε οποιοδήποτε Δημόσιο & Ιδιωτικό Νοσοκομείο της χώρας .

  Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας συνεργάζεται με 59 ενεργείς φορείς Εθελοντών Αιμοδοτών, τους οποίους προσεγγίζει στο χώρο εργασίας τους ή διαμονής τους..

  Κάθε Εθελοντής Αιμοδότης δικαιούται να λαμβάνει την ηλεκτρονική «Κάρτα Εθελοντή Αιμοδότη». Το τμήμα έχει εκδώσει ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες και έχει προωθήσει τηλεοπτικά σποτάκια στα ΜΜΕ του Νομού με σκοπό την ενημέρωση του πληθυσμού για την εθελοντική αιμοδοσία.

  Σχετικά με την ενημέρωση του πληθυσμού έχουν πραγματοποιηθεί και συνεχίζονται οι ομιλίες στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Ιδιωτικά σχολεία, σε χώρους εργασίας  και σε εκδηλώσεις σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία.

  Το 2007 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εκδήλωση για επιβράβευση των Εθελοντών Αιμοδοτών του Ν. Μεσσηνίας.

  Από το 2007, κάθε χρόνο τιμάται με εκδηλώσεις η Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη την 14η Ιουνίου. Από το 2009 υπάρχει συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) για την προώθηση και τη διάδοση του εθελοντισμού.

  Όλες οι διεργασίες γίνονται με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος  για Υπηρεσίες Αιμοδοσίας Gi-Blood με 7 τερματικά. Επιπλέον, λειτουργεί και 2ο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης, το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών.

  Το προσωπικό φροντίζει διαρκώς για επικαιροποίση των γνώσεων και των δεξιοτήτων και εκπαίδευση νέων γνώσεων επιστημονικών και τεχνολογικών με παρακολούθηση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά συνέδρια  και σεμινάρια.