Αιμοδοσία2018-09-18T19:12:32+00:00

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ του Γ.Ν Καλαμάτας βρίσκεται στο υπόγειο  του κτιρίου και διενεργεί αιμοληψίες από Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί 08:30 – 13:30 απόγευμα 18:00 – 20:00.

Απαραίτητο να έχετε μαζί σας τον αριθμό του ΑΜΚΑ σας.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Στελεχώνεται από 3 ιατρούς,12 Νοσηλευτές ΤΕ, 1 Νοσηλεύτρια ΠΕ, 1 Επισκέπτρια Υγείας, 1 Χειριστής Ιατρικών Μηχανημάτων ΔΕ , 4 Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ , 1 Βιοχημικός ΠΕ και 1 Βοηθός θαλάμου ΔΕ.

Ιατροί:

  • Τσιμικλής Σταύρος, Διευθυντής Αιμοδοσίας

  • Καπόγλη – Μανδηλάρη Αγγελική, Επιμ. Α

Μη Ιατρικό – Επιστημονικό Προσωπικό:

  • Τσιχλης Ιωάννης, Βιοχημικός

Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια:

  • Δημητροπούλου Ευδοκία

Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν Καλαμάτας απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα:

Τμήμα Αιμοληψιών. Διενεργούνται περίπου 6150 αιμοληψίες ανά έτος.

Εργαστήριο Συμβατότητας. Πραγματοποιούνται καθορισμός ομάδας αίματος & Rh, έλεγχος συμβατότητας, άμεσος και έμμεσος coombs, φαινότυπος ερυθρών.

Εργαστήριο Παραγώγων Αίματος. Πραγματοποιείται η επεξεργασία, ο διαχωρισμός και ο ποιοτικός έλεγχος των παραγώγων αίματος.

Εργαστήριο Ορολογικού Ελέγχου, όπου διενεργείται ορολογικός έλεγχος των μονάδων αίματος για HCV, HIV1/2, HbAg, HTLV,RPR και έλεγχος εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών.

Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας διαχειρίζεται τις ανάγκες σε αίμα όλου τον Νομού Μεσσηνίας και καλύπτει  όλες τις κλινικές του Γ.Ν Καλαμάτας, τις Ιδιωτικές κλινικές ΛΗΤΩ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ που ανήκουν στην αρμοδιότητα της, αλλά και όσους ασθενείς νοσηλεύονται σε οποιοδήποτε Δημόσιο & Ιδιωτικό Νοσοκομείο της χώρας .

Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας σενεργάζεται με 30 ενεργείς φορείς Εθελοντών Αιμοδοτών, τους οποίους προσεγγίζει στο χώρο εργασίας τους ή διαμονής τους. Το 2009 πραγματοποιήθηκαν 32 εθελοντικές αιμοδοσίες.

Σε όλους τους Εθελοντές Αιμοδότες χορηγείται «Κάρτα Εθελοντή Αιμοδότη». Το τμήμα έχει εκδώσει ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες και έχει προωθήσει τηλεοπτικά σποτάκια στα ΜΜΕ του Νομού με σκοπό την ενημέρωση του πληθυσμού για την εθελοντική αιμοδοσία.

Σχετικά με την ενημέρωση του πληθυσμού έχουν πραγματοποιηθεί και συνεχίζονται οι ομιλίες στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Ιδιωτικά σχολεία, σε χώρους εργασίας  και σε εκδηλώσεις σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία.

Το 2007 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εκδήλωση για επιβράβευση των Εθελοντών Αιμοδοτών του Ν.Μεσσηνίας.

Κάθε χρόνο, ( 2007 και μετά), την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη στις 14 Ιουνίου προγραμματίζονται εκδηλώσεις, στις οποίες από το 2009 υπήρξε ,συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (ΕΕΣ), η οποία θα συνεχιστεί, για την προώθηση και τη διάδοση του εθελοντισμού.

Η διαχείριση των μονάδων αίματος & παραγώγων πραγματοποιείται με ειδικό πρόγραμμα πληροφορικής  Gi-Blood με 5 τερματικά. Το προσωπικό συμμετέχει σε Ελληνικά συνέδρια  και σεμινάρια.