Αντίγραφο Ιατρικού Φακέλου

///Αντίγραφο Ιατρικού Φακέλου
Αντίγραφο Ιατρικού Φακέλου2018-11-08T12:21:44+00:00

Αντίγραφο Ιατρικού Φακέλου

  • Στοιχεία Αιτούντος

  • Παρακαλώ να μου χορηγήσετε - Αντίγραφο Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται ΜΟΝΟΝ:

  • Από τον ίδιο τον νοσηλευθέντα ή εξετασθέντα με την επίδειξη ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και τρίτους με εξουδιοδότηση του (θεωρημένη από ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ή ΚΕΠ)
  • Από τρίτους εφ’ όσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικύουν αυτό.
  • Σε περίπτωση θανάτου του νοσηλευθέντα οι κληρονόμοι του.