Γ’ Νοσηλευτικός Τομέας – Εργαστηριακός

///Γ’ Νοσηλευτικός Τομέας – Εργαστηριακός
Γ’ Νοσηλευτικός Τομέας – Εργαστηριακός2024-04-02T06:59:14+00:00

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία είναι μια από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου με δική της ανεξάρτητη συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ

Είναι ο Διοικητικός Προϊστάμενος όλου του προσωπικού που υπάγεται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία και ο εισηγητής στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Τηλ.: 2721046176396

Γ’  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ κ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

Είναι ο προϊστάμενος του Εργαστηριακού Τομέα, συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων που υπάγονται στο Τομέα και ασκεί διοικητική εποπτεία. Αποτελεί το ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης μεταξύ της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης και του Νοσηλευτικού Τμήματος.

Τηλ.γραφείου: 2721046178396

Ο Εργαστηριακός Τομέας περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

  • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία: προϊσταμένη Ντάκουρη Μαρία

  • Αιμοδοσία : προϊσταμένη