Β’ Νοσηλευτικός Τομέας – Χειρουργικός

///Β’ Νοσηλευτικός Τομέας – Χειρουργικός
Β’ Νοσηλευτικός Τομέας – Χειρουργικός2018-09-18T15:22:11+00:00

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία είναι μια από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου με δική της ανεξάρτητη συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ.ΓΚΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ

Είναι ο Διοικητικός Προϊστάμενος όλου του προσωπικού που υπάγεται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία και ο εισηγητής στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Τηλ.: 2721046176396

Β’ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ

Είναι ο προϊστάμενος του Χειρουργικού Τομέα, συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων και των Μονάδων που υπάγονται στο Τομέα και ασκεί διοικητική εποπτεία. Αποτελεί το ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης μεταξύ της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης και του Νοσηλευτικού Τμήματος.

Τηλ. γραφείου: 2721046179396

O Χειρουργικός Τομέας περιλαμβάνονται τα εξής τμήματα:

  • Χειρ/κη : προϊσταμένη Νίκα Ευσταθία

  • Ορθ/κη: προϊσταμένη Αραποστάθη Κανέλλα

  • Ω.Ρ.Λ.: προϊσταμένη Ματθιοπούλου Χριστίνα

  • Οφθ/κη: προϊσταμένη  Κουτελιάρη Βασιλική

  • Ουρ/κη: προϊσταμένη  Γιαννακοπούλου Φωτεινή

  • Χειρ/ο:  προϊσταμένη  Κωνστάνταρου Δήμητρα

  • Αναισθ/κο :  προϊσταμένη  Αντωνέα Κανέλλα

  • Μαιευτική: προϊσταμένη Πουλοπούλου Παναγιώτα

  • Ενδοσκοπήσεις : υπεύθυνη  Μυτακίδη Σταυρούλα

  • Αποστείρωση : υπεύθυνη Γκόνη Βασιλική