Β’ Νοσηλευτικός Τομέας – Χειρουργικός

///Β’ Νοσηλευτικός Τομέας – Χειρουργικός
Β’ Νοσηλευτικός Τομέας – Χειρουργικός2024-04-10T08:44:59+00:00

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία είναι μια από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου με δική της ανεξάρτητη συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ

Είναι ο Διοικητικός Προϊστάμενος όλου του προσωπικού που υπάγεται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία και ο εισηγητής στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Τηλ.: 2721046176396

Β’ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ κ. ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Είναι ο προϊστάμενος του Χειρουργικού Τομέα, συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων και των Μονάδων που υπάγονται στο Τομέα και ασκεί διοικητική εποπτεία. Αποτελεί το ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης μεταξύ της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης και του Νοσηλευτικού Τμήματος.

Τηλ. γραφείου: 2721046179396

Στο Χειρουργικό Τομέα περιλαμβάνονται τα εξής τμήματα:

  • Χειρουργικό : Προϊσταμένη Νίκα Ευσταθία

  • Ορθοπεδικό: Προϊσταμένη Αγγελή Σταυρούλα

  • Ω.Ρ.Λ.: Προϊσταμένη Μπαστούνη Ελισάβετ

  • Οφθαλμολογικό: προϊσταμένη  Κουτελιάρη Βασιλική

  • Ουρολογικό: Προϊσταμένη  Γιαννακοπούλου Φωτεινή

  • Χειρουργείο:  Προϊσταμένη Κωνστάνταρου Δήμητρα

  • Αναισθησιολογικό :  Προϊσταμένη Αντωνέα Κανέλλα

  • Μαιευτικό: Προϊσταμένη Πουλοπούλου Παναγιώτα

  • Ενδοσκοπήσεις : Υπεύθυνη  Μπλέκου Θεανώ

  • Αποστείρωση : Υπεύθυνη Γκόνη Βασιλική