Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις

//Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις2018-09-25T18:02:11+00:00
3010, 2018

Διακήρυξη αρ. 13/2018 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Tue 30.10.2018|Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη Πατήστε εδώ για το έντυπο [...]

2210, 2018

ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΧΥΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΠΡΑΓ. 12/18)

Mon 22.10.2018|Απευθείας Διαπραγματεύσεις, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.