Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών

//Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Καλαμάτα, 14/3/2018 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                           Αρ. Πρωτ. [...]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ 1_2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Καλαμάτα,  27/2/2018 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                   Αρ.Πρωτ.: 3519 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- [...]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ 2_2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Καλαμάτα,  27/2/2018 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                   Αρ.Πρωτ.: 3518 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- [...]

Ιατρικά Αναλώσιμα 3_2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Καλαμάτα,  27/2/2018 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                   Αρ.Πρωτ.: 3517 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- [...]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ 4_2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Καλαμάτα,  27/2/2018 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                   Αρ.Πρωτ.: 3515 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- [...]