ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ 2023-2024

///ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ 2023-2024

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.