Νοσηλευτική Επιτροπή

///Νοσηλευτική Επιτροπή
Νοσηλευτική Επιτροπή2021-09-28T10:18:05+00:00

Σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/1992) σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή (ΝΟ.Ε), η οποία είναι συμβουλευτικό όργανο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεως για τα νοσηλευτικά θέματα.

Με την υπ’αριθ.19940/5.11.2019 Απόφαση Διοικητή του Γ.Ν.Μεσσηνίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ.17500/28.9.2021, συγκροτήθηκε η Νοσηλευτική Επιτροπή της Ν.Μ.Καλαμάτας αποτελούμενη από υπαλλήλους του Νοσοκομείου ως κάτωθι:

  • Αδαμοπούλου Θεοδούλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρος

  • Κοτσομύτη Ιωάννα, Προϊσταμένη Μονάδας Εμφραγμάτων με αναπληρώτρια την Ράλλη Μαρία, Προϊστάμενη Μ.Τ.Ν

  • Πράττη Τρισέγευνη, ΠΕ Νοσηλευτικής, με αναπληρώτρια την Πεφάνη Βασιλική ΤΕ Νοσηλευτικής

  • Αραποστάθη Κανέλλα, Προϊστ.Ορθοπεδικού Τμήματος με αναπληρώτρια την Κωνστάνταρου Δήμητρα, Προϊσταμένη Χειρουργείου

  • Παρνασσά Ιωάννα, ΤΕ Νοσηλευτικής με αναπληρώτρια την Μάλαμα Μαρία, ΤΕ Νοσηλευτικής

  • Δημητροπούλου Ευδοκία, Προϊστ.Αιμοδοσίας με αναπληρώτρια την Ντάκουρη Μαρία, Προϊσταμένη ΤΕΙ

  • Κουρή Γεωργία, ΠΕ Νοσηλευτικής με αναπληρώτρια την Μπούκη Ιωάννα, ΠΕ Νοσηλευτικής

  • Λαγού Σταυρούλα, Προϊστ.Ψυχιατρικού Τμήματος με αναπληρώτρια την Κουκή Βιργενία Προϊστ.ΤΕΠ

  • Μπούζα Σταυρούλα, ΤΕ Νοσηλευτικής με αναπληρώτρια την Χαριτούδη Χρυσή ΤΕ Νοσηλευτικής

  • Βλαχοπουλιώτη Κανέλλα, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής με αναπληρώτρια την Φανού Αλεξάνδρα ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Η θητεία της επιτροπής είναι τριετής.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Μπούζα Σταυρούλα, ΤΕ Νοσηλευτικής

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27213 63176

e-mail: nosileftiki@nosokomeiokalamatas.gr