Νοσηλευτική Επιτροπή

///Νοσηλευτική Επιτροπή
Νοσηλευτική Επιτροπή2023-01-19T13:33:28+00:00

Σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/1992) σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή (ΝΟ.Ε), η οποία είναι συμβουλευτικό όργανο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεως για τα νοσηλευτικά θέματα.

Με την υπ’αριθ.1640/19.1.2023  Απόφαση Διοικητή του Γ.Ν.Μεσσηνίας, συγκροτήθηκε η Νοσηλευτική Επιτροπή της Ν.Μ.Καλαμάτας αποτελούμενη από υπαλλήλους του Νοσοκομείου ως κάτωθι:

  • Αδαμοπούλου Θεοδούλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρος

  • Πράττη Τρισεύγενη, Προϊσταμένη Καρδιολογικού Τμήματος με αναπληρώτρια την Αθανασοπούλου Γεωργία-Αγγελική, Προϊστάμενη Α΄Παθολογικού Τμήματος

  • Μπιλιαρδής Χρύσανθος, ΤΕ Νοσηλευτικής, με αναπληρώτρια την Καλδή Αγγελική ΤΕ Νοσηλευτικής

  • Μπαστούνη Ελισάβετ, Προϊστ.ΩΡΛ Τμήματος με αναπληρώτρια την Γιαννακοπούλου Φωτεινή, Προϊσταμένη Ουρολογικού Τμήματος, ως Αντιπρόεδρος

  • Αντωνοπούλου Αντωνία, ΤΕ Νοσηλευτικής με αναπληρώτρια την Μάλαμα Μαρία, ΤΕ Νοσηλευτικής

  • Δημητροπούλου Ευδοκία, Προϊστ.Αιμοδοσίας με αναπληρώτρια την Ντάκουρη Μαρία, Προϊσταμένη ΤΕΙ

  • Κουρή Γεωργία, ΠΕ Νοσηλευτικής με αναπληρώτρια την Παναγιωτοπούλου Ελένη, ΤΕ Νοσηλευτικής

  • Μπούζα Σταρούλα, Προϊστ.Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας με αναπληρώτρια την Λαγού Σταυρούλα Προϊστ.Ψυχιατρικού Τμήματος

  • Μαρή Παναγιώτα, ΤΕ Νοσηλευτικής με αναπληρώτρια την Κωστέα Αγγελική ΤΕ Νοσηλευτικής

  • Αλεξανδροπούλου Ελένη, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής με αναπληρώτρια την Νικολοπούλου Νίκη ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Η θητεία της επιτροπής είναι τριετής.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Κουρή Γεωργία, ΠΕ Νοσηλευτικής, με αναπληρώτρια την Μάλαμα Μαρία ΤΕ Μαιευτικής

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27213 63176

e-mail: nosileftiki@nosokomeiokalamatas.gr