Καρδιολογική2018-12-18T10:29:19+00:00

Το Καρδιολογικό Τμήμα στεγάζεται στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου.

Ιατρικό Προσωπικό

Οι ειδικευμένοι ιατροί της κλινικής είναι οι εξής:

 • Κουδούνης Γεώργιος, Συντονιστής Δ/ντής Καρδιολογικής

 • Κοσμοπούλου Σταυρούλα, Διευθύντρια

 • Κλουφέτος Περικλής, Επιμ.Α΄

 • Μάκαρης Εμμανουήλ-Λέανδρος, Επιμ.Α΄

 • Λιονάκης Νικόλαος, Επιμ.Β΄

 • Αντωνακόπουλος Αθανάσιος, Επιμ.Β΄

 • Καραμπέτσος Βασίλειος, Επιμ.Β΄

 • Νταίβις Ηλίας, Επιμ.Β΄

 • Πανοτόπουλος Χαράλαμπος, Επιμ.Β΄

 • Σβορώνος Βασίλειος, Επιμ.Β΄

 • Τσίχλης Ηλίας-Νεκτάριος, Επιμ.Β΄

 • Τσόρλαλης Ιωάννης, Επιμ.Β΄

Προϊσταμένη: κ.Κορδούλη Μαρία, Τηλ: 27213 63745