Καρδιολογική2019-10-31T11:16:48+00:00

Το Καρδιολογικό Τμήμα στεγάζεται στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου.

Ιατρικό Προσωπικό

Οι ειδικευμένοι ιατροί της κλινικής είναι οι εξής:

  • Κουδούνης Γεώργιος, Συντονιστής Δ/ντής Καρδιολογικής

  • Κοσμοπούλου Σταυρούλα, Διευθύντρια

  • Μάκαρης Εμμανουήλ-Λέανδρος, Επιμελητής Α΄

  • Λιονάκης Νικόλαος, Επιμελητής A΄

  • Καραμπέτσος Βασίλειος, Επικ. Επιμελητής.

  • Πανοτόπουλος Χαράλαμπος, Επικ. Επιμελητής.

  • Σβορώνος Βασίλειος, Επικ. Επιμελητής.

  • Τσίχλης Ηλίας-Νεκτάριος, Επικ. Επιμελητής.

  • Τσόρλαλης Ιωάννης, Επικ. Επιμελητής.

Προϊσταμένη: κ.Κορδούλη Μαρία, Τηλ: 27213 63745