Καρδιολογική2023-04-06T08:37:33+00:00

Το Καρδιολογικό Τμήμα στεγάζεται στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου.

Ιατρικό Προσωπικό

Οι ειδικευμένοι ιατροί της κλινικής είναι οι εξής:

  • Κουδούνης Γεώργιος, Συντονιστής Δ/ντής Καρδιολογικής

  • Κοσμοπούλου Σταυρούλα, Διευθύντρια

  • Μάκαρης Εμμανουήλ-Λέανδρος, Διευθυντής

  • Πανοτόπουλος Χαράλαμπος, Επιμελητής Β

  • Τσόρλαλης Ιωάννης, Επιμελητής Β.

  • Μπαρουξής Παναγιώτης, Επικουρικός Ιατρός

Προϊσταμένη: κ.Πράττη Τσισεύγενη, Τηλ: 27213 63745