Αναισθησιολογικό

Αναισθησιολογικό2021-09-24T10:44:03+00:00
  • Βαλμάς Κωνσταντίνος, Διευθυντής

  • Μάλλιου Χρυσάνθη, Επιμ.Α΄

  • Εξερτζόγλου Ελένη Επιμ.Β’ :

  • Δημοπούλου Βασιλική Επιμ.Β΄:

Προϊσταμένη Τμήματος: Αντωνέα Κανέλλα Τηλ: 27213 63521