Αναισθησιολογικό

Αναισθησιολογικό2023-04-06T09:34:22+00:00
  • Βαλμάς Κωνσταντίνος, Διευθυντής Τμήματος

  • Μάλλιου Χρυσάνθη, Διευθύντρια

  • Δημοπούλου Βασιλική Διευθύντρια

  • Βέργη Χριστίνα, Επιμ.Α

  • Κουτούση Χαρίκλεια, Επιμ.Β

Προϊσταμένη Τμήματος: Αντωνέα Κανέλλα Τηλ: 27213 63521