Αναισθησιολογικό

Αναισθησιολογικό2018-09-18T18:23:12+00:00
  • Προσωρινός Προϊστάμενος Αναισθησιολογικού Τμήματος: κ.Μάλλιου Χρυσάνθη, Επιμ.Α΄

  • Επιμ.Β’ : κ. Εξερτζόγλου Ελένη

  • Επιμ.Β΄: κ.Δημοπούλου Βασιλική

Προϊσταμένη Τμήματος: κ.Αντωνέα Κανέλλα Τηλ: 27213 63521