Οφθαλμολογικό2023-04-06T09:36:33+00:00

Το Οφθαλμολογικό Τμήμα στεγάζεται στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου.

Οι ειδικευμένοι ιατροί του τμήματος είναι:

  • Σοραρούφ Αλέσσιο, Διευθυντής Τμήματος

  • Κωνσταντοπούλου Καλλιρόη, Διευθύντρια

  • Νάνος Παναγιώτης, Διευθυντής

  • Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Επιμ.Α

  • Ντακουβάνου Βασιλική, Επικουρικός Ιατρός

  • Λαγογιάννης Αλέξανδρος-Λάμπρος, Επικουρικός Ιατρός

Προϊσταμένη: κ.Κουτελιάρη Βασιλική Τηλ : 27213 63790