Παθολογικός Τομέας

///Παθολογικός Τομέας
Παθολογικός Τομέας2018-09-18T15:37:13+00:00

Διευθυντής Παθολογικού Τομέα & Δ/ντής ΜΕΘ: κ. Καδάς Βασίλειος