Τμήμα Γραμματείας

Τμήμα Γραμματείας2024-04-10T08:39:02+00:00
  • Είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του Νοσοκομείου.

  • Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.

  • Είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).

  • Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

  • Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου, την τήρηση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην 6η ΥΠΕ, στο Υπουργείο Υγείας και στους άλλους αρμόδιους φορείς και την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για τη διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου.

Προϊσταμένη: Ξηρογιάννη Κωνσταντίνα

τηλ.: 27213 – 63118

τηλ: 27213 63147 (κεντρικό πρωτόκολλο)

fax: 27210 – 46119

e-mail: grammateia@nosokomeiokalamatas.gr