Τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφής

////Τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφής
Τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφής2024-01-15T12:58:28+00:00

Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημερινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.

Στο Τμήμα αυτό εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους.

Προϊσταμένη: κ.Μπουκέα Καλλιόπη

Τηλ: 27213 63175 – 180