Δ’ Νοσηλευτικός Τομέας – Ψυχικής Υγείας

///Δ’ Νοσηλευτικός Τομέας – Ψυχικής Υγείας
Δ’ Νοσηλευτικός Τομέας – Ψυχικής Υγείας2022-01-03T11:39:27+00:00

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία είναι μια από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου με δική της ανεξάρτητη συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ

Είναι ο Διοικητικός Προϊστάμενος όλου του προσωπικού που υπάγεται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία και ο εισηγητής στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Τηλ.: 2721046176396

Δ’  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ

Είναι ο προϊστάμενος του Τομέα Ψυχικής Υγείας, συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων που υπάγονται στο Τομέα Ψυχικής Υγείας και τα Διατομεακά και ασκεί διοικητική εποπτεία. Αποτελεί το ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης μεταξύ της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης και του Νοσηλευτικού Τμήματος.

Τηλ.γραφείου: 2721046178396

Ο Τομέας Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

  • Ψυχιατρικό Τμήμα: προϊσταμένη Λαγού Σταυρούλα

  • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών: προϊσταμένη Κουκή Βιργενία

  • Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας: προϊσταμένη Μπούζα Σταυρούλα

  • Μ.Ε.Θ : προϊσταμένη  Σιάμου Ελισάβετ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων: Κτίστη Χριστίνα

Επισκέπτρια υγείας: Τσουλάκου Ευαγγελία