Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Δημόσιοι Διαγωνισμοί2018-09-25T18:05:05+00:00
3010, 2018

Διακήρυξη αρ. 13/2018 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Tue 30.10.2018|Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη Πατήστε εδώ για το έντυπο [...]

2606, 2018

Διακήρυξη αρ. 04/2018 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Tue 26.06.2018|Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης

2404, 2017

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Συγκροτήματος Επεξεργασίας Μολυσματικών Νοσοκομειακών Αποβλήτων (ΑΔ 05/2017)

Mon 24.04.2017|Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης