Διακήρυξη αρ. 10/2024 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

///Διακήρυξη αρ. 10/2024 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Διακήρυξη αρ. 10/2024 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη