Ανεπτυγμένες Κλίνες

//Ανεπτυγμένες Κλίνες
Ανεπτυγμένες Κλίνες2024-01-15T21:42:41+00:00

Οι ανεπτυγμένες κλίνες στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας έχουν ως εξής:

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
Α’ Παθολογικό Τμήμα 36
Β’ Παθολογικό Τμήμα 40
Καρδιολογικό Τμήμα 30
Μονάδα Εμφραγμάτων 6
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας 16
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 20
Παιδιατρικό Τμήμα 29
Πρόωρα 4
Σύνολο Παθολογικού Τομέα: 181
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Χειρουργικό Τμήμα 40
Αγγειοχειρουργικό Τμήμα 4
Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα 22
Ορθοπεδικό Τμήμα 24
Ουρολογικό Τμήμα 10
Οφθαλμολογικό Τμήμα 10
ΩΡΛ Τμήμα 10
Σύνολο Χειρουργικού Τομέα: 120
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ψυχιατρικό Τμήμα 12
Σύνολο Ψυχιατρικού Τομέα: 12
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Βραχεία Νοσηλεία 9
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 6
Σύνολο: 15
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ 328