Ανεπτυγμένες Κλίνες

//Ανεπτυγμένες Κλίνες
Ανεπτυγμένες Κλίνες2019-01-31T10:54:02+00:00

Οι ανεπτυγμένες κλίνες στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας έχουν ως εξής:

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 40
Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 40
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 30
Μ.Μ.Α. 16
Μ.Τ.Ν. 20
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 29
ΠΡΟΩΡΑ 8
ΣΥΝΟΛΑ Π/Τ: 183
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 20
Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 20
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 24
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 24
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 10
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 10
Ω.Ρ.Λ. 10
ΣΥΝΟΛΟ Χ/Τ: 118
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 8
ΜΕΘ 5
ΣΥΝΟΛΟ Δ/Τ: 13
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ 314