Διοικητής

Διοικητής2018-12-12T10:10:20+00:00

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μπέζος

Ημερομηνία γέννησης: 27/6/1972

Υπηκοότητα: Ελληνική

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 3 παιδιά

Ηλεκτρονική διεύθυνση: gbezos1@otenet.gr

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 • «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Προβλήματα και αδυναμίες, μέτρα στήριξης ώστε να επιτελέσει τον αναπτυξιακό και κοινωνικό της ρόλο».
  Φορέας Υλοποίησης: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
 • «Το Ασφαλιστικό»
  Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
 • «Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους Εργασίας»
  Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΥΝΙΑΕ
 • «Εισαγωγή στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων»
  Φορέας Υλοποίησης: Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ

4. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΆΡΘΡΑ

 • Μπέζος, Γ., 1998, «Η Αυτοδιοίκηση στην Αρκαδία» Εκδόσεις Καμπύλη
 • Αρθρογραφία στον Έντυπο Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο σε θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Βαθμός Α΄

Έτη Υπηρεσίας 15

Διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής στον ΟΑΕΔ & στην Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε

6. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • 2007-μέχρι και σήμερα
  Πρόεδρος των Δημοσίων Υπαλλήλων του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας