Απευθείας Διαπραγματεύσεις

///Απευθείας Διαπραγματεύσεις
Απευθείας Διαπραγματεύσεις2018-09-25T18:03:17+00:00
2210, 2018

ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΧΥΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΠΡΑΓ. 12/18)

Mon 22.10.2018|Απευθείας Διαπραγματεύσεις, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

2301, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΔΙΑΠΡ. 01/2018)

Tue 23.01.2018|Απευθείας Διαπραγματεύσεις, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της διακήρυξης