Απευθείας Διαπραγματεύσεις

//Απευθείας Διαπραγματεύσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων για αποκατάσταση βλαβών των αντλιών θερμότητας

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της πρόσκλησης