Μονάδα Εμφραγμάτων

///Μονάδα Εμφραγμάτων
Μονάδα Εμφραγμάτων2024-04-10T08:48:24+00:00

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας: 15.11.2010.

Πρόκειται για μία μονάδα, πλήρως εξοπλισμένη, με όλο τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και με δύναμη κλινών έξι (6). Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα λειτουργίας της, ετέθησαν σε πλήρη ανάπτυξη και οι έξι κλίνες. Μέχρι σήμερα (14.03.2011), μετά από περίπου τρεις μήνες, νοσηλεύτηκαν 140 ασθενείς, ηλικίας από 28 έως 95 ετών.

Η Μονάδα Εμφραγμάτων, συνετέλεσε στη δραστική μείωση του ποσοστού θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτό οφείλεται κυρίως:

α) Στη συνεχή παρακολούθηση της αιμοδυναμικής λειτουργίας των καρδιοπαθών, μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών μηχανημάτων, κάτι που συμβάλλει στην άμεση επέμβαση σε περίπτωση αρρυθμιών, ανακοπής και επειγουσών γενικά καταστάσεων.

β) Στην άρτια επιστημονικά και τεχνολογικά εξειδικευμένη Ιατρική και Νοσηλευτική ομάδα που απαρτίζει την Μονάδα Εμφραγμάτων, ήτοι:

Ιατρικό Προσωπικό

  • Κουδούνης Γεώργιος, Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής

  • Κοσμοπούλου Σταυρούλα, Διευθύντρια

  • Μάκαρης Εμμανουήλ-Λέανδρος, Επιμελητής Α΄

Νοσηλευτικό Προσωπικό

  • Προϊσταμένη: Κοτσομύτη Ιωάννα

  • Πτυχιούχες/οι Νοσηλεύτριες/τές: Δέκα (10)

Τηλέφωνα Επικοινωνίας