Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπικού)

///Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπικού)
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπικού)2021-09-24T10:36:16+00:00
  • Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

  • Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.

  • Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο Νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων.

  • Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων .

  • Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.

  • Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθενείας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτησή τους.

Προϊστάμενος: Αδάμη Μαρίνα

Τηλέφωνο.: 27213 – 63107

Άλλα Τηλέφωνα

27213-63105 – Άδειες
27213-63106
27213-63122
27213-63448