Νεφρολογικό2023-04-06T09:02:43+00:00

Ιατρικό Προσωπικό

  • Στεφάνου Ελένη, Επιμ.Α

  • Παναγιωτακοπούλου Ουρανία, Επιμ.Α

  • Παπαμαύρου Γεωργία, Επιμ.Β

Προϊσταμένη: Κουρέτα Σοφία

Δείτε περισσότερα στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.