Σ.Α.Ε.Κ. Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

///Σ.Α.Ε.Κ. Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας
Σ.Α.Ε.Κ. Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας2024-06-04T09:03:28+00:00

ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Α.Ε.Κ.)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

(πρώην Δ.ΙΕΚ)

Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

Περιφέρεια Πελοποννήσου – Υπουργείο Υγείας – Σ.Α.Ε.Κ. Γ.Ν.Καλαμάτας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ (Νέα Ειδικότητα)

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

 1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζόμενων για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025 που επιθυμούν την επιλογή τους στις ειδικότητες της Σ.Α.Ε.Κ. του Γ.Ν.Καλαμάτας με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών

                  Απαραιτήτως να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου

Καθώς επίσης και των απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων που δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο (ΜΟΝΟ για την ειδ. Β. Νοσηλευτικής)

θα υποβληθούν από την 19η Αυγούστου έως την 13η  Σεπτεμβρίου 2024 στο χώρο της Σ.Α.Ε.Κ.

2. Συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ στο Δελτίο Παράλληλου Μηχανογραφικού επιλέγετε:

 Περιφέρεια Πελοποννήσου – Υπουργείο Υγείας – Σ.Α.Ε.Κ. Γ.Ν.Καλαμάτας

3. Για Μετεγγραφές και αλλαγή ειδικότητας από την 1η έως και 10η Ιουλίου 2024.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ημέρες και ώρες εκπαίδευσης: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-14:00

Ο τίτλος σπουδών χορηγείται στους αποφοίτους ΔΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, που αντιστοιχεί στο επίπεδο 5 από τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων .

Οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα  πρόσβασης στο Επίπεδο έξι εφόσον δύνανται να κατατάσσονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με  αυτήν του ανωτέρω διπλώματος (ΦΕΚ Β 2031/2022)

Η Σ.Α.Ε.Κ. Γ.Ν. Καλαμάτας διαθέτει:

 • Χώρους εκπαίδευσης που πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις
 • Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο
 • Εκπαιδευτές με γνώσεις και εμπειρία για την παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης
 • Πρόγραμμα σπουδών  που τους καθιστά  ικανούς  να ανταποκριθούν σε ένα  ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων
 • Πάσο για Μετακίνηση με μειωμένους τύπους κομίστρου
 • Αναβολή Στράτευσης
 • Τέσσερα εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης , επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Επίσης:

 • Συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS
 • Πιστοποιημένο πρόγραμμα BLS
 • Άμεσα διαθέσιμες θέσεις για την Πρακτική Άσκηση
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΖΟΥ Νοσηλεύτρια ΠΕ. MSc, PhD, Διευθύντρια.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΔΟΥΛΗ  Εκπαιδευτικός ΠΕ14, MSc

Καθημερινά: 09:00-14:00

Τηλ. 2721085203 – 2721180067

Ταχ. Δ/νση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100 (300 μέτρα από το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, Ν.Μ.Καλαμάτας)

e-mail

Δ/νσηςsaek@nosokomeiokalamatas.gr

Γραμματεία: mail@saekgnkalam.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: www.nosokomeiokalamatas.gr (Υπηρεσίες > Δομές που ανήκουν στο Νοσοκομείο > ΣΑΕΚ Γ.Ν.Καλαμάτας)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ_ΣΑΕΚ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Κανονισμός λειτουργίας FEK-2022-Tefxos B-04445-downloaded -23_08_2022 

Οδηγός Σπουδών: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.-1(1)-1

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι.: file:///C:/Users/User/Downloads/document%20(27).pdf

Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου : Αντίγραφο του ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΑΕΚ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ 2024 (1)

Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΕΚ ΣΕ Σ.Α.Ε.Κ_