Δ.Ι.Ε.Κ Βοηθών Νοσηλευτών

Δ.Ι.Ε.Κ Βοηθών Νοσηλευτών2022-06-14T09:38:04+00:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζόμενων, στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

Αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζόμενων στο Α΄εξάμηνο σπουδών θα υποβληθούν

από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου 2022 στο ΔΙΕΚ.

Την ίδια χρονική περίοδο:

  1. Οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων δύναται να εγγράφονται στο Γ΄εξάμηνο σπουδών υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο ΔΙΕΚ.
  2. Κάτοχοι ΒΕΚ των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού Έτους-τάξης Μαθητείας οι οποίοι δύναται να κατατάσσονται σε συναφής ειδικότητες με απαλλαγή μαθημάτων.

Μεταγραφές σε άλλο ΔΙΕΚ πραγματοποιείται με αίτηση στο ΔΙΕΚ που επιθυμεί

από 1η έως 10η Ιουλίου 2022.

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΒΛΕΠΕ

Κανονισμός λειτουργίας https://www.karagilanis.gr/files/apof_k5_160259_2021_yp_paideias.pdf

ΦΕΚ 5837/Β/15-12-2021 άρθρο 4 και 5

ΔΙΕΚ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Ο τίτλος σπουδών χορηγείται στους αποφοίτους ΔΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, που αντιστοιχεί στο επίπεδο 5 από τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων .

Οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα  πρόσβασης στο Επίπεδο έξι εφόσον δύνανται να κατατάσσονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με  αυτήν του ανωτέρω διπλώματος (ΦΕΚ Β 2031/2022)

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-14:00

Επίσης:

  • Χώροι εκπαίδευσης που πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις
  • Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο
  • Εκπαιδευτές με γνώσεις και εμπειρία για την παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης
  • Πρόγραμμα σπουδών  που τους καθιστά  ικανούς  να ανταποκριθούν σε ένα  ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων
  • Τέσσερα εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης , επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η επιλογή των καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ. δύναται να  διενεργείται με τις ακόλουθες διαδικασίες:

  • Τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των τελειόφοιτων και των    υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων,
  • Την υποβoλή Αίτησης επιλογής στο ΔΙΕΚ με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Με Δελτίο τύπου θα πραγματοποιείται ενημέρωση για τις ημερομηνίες υποβολής.

Απαραιτήτως να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου

Οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής  εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΖΟΥ Νοσηλεύτρια ΠΕ. MSc, PhD, Διευθύντρια.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΔΟΥΛΗ  Εκπαιδευτικός ΠΕ14, MSc

Καθημερινά: 11:00-13:00

Τηλ. 2721085203

Ταχ. Δ/νση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας (300 μέτρα από το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, Ν.Μ.Καλαμάτας)

Δ/νση: diek@nosokomeiokalamatas.gr

Γραμματεία: mail@iek-gn-kalam.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: www.nosokomeiokalamatas.gr

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Κανονισμός λειτουργίας https://www.karagilanis.gr/files/apof_k5_160259_2021_yp_paideias.pdf

Οδηγός Σπουδών: http://www.gsae.edu.gr/el/adiesiiek/1435-neoi-odhgoi

Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι.: file:///C:/Users/User/Downloads/document%20(27).pdf

Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου file:///C:/Users/User/Downloads/document%20(28).pdf

Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ https://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/certificate-of-qualifications/certificate-graduates

ΔΡΑΣΕΙΣ

Συμμετοχή στις εργασίες του 12ου Συνεδρίου Υγείας Μεσσηνίας (Καλαμάτα, 27-28 Μαϊου 2022)

Ενημέρωση των συνέδρων σχετικά με τη “Δωρεά μυελού των οστών”  με τον  Δ/ντη της ΜΜΑ Γ.Ν.Μεσσηνίας κ. Ιωάννη Αδαμόπουλο, τη Δ/ντρια του ΔΙΕΚ κα Μαρία Γκούζου και τις καταρτιζόμενες κκ Ραχήλ Αγαπιάδου, Χαρίκλεια Παππά, Γεωργία Φλέσσα, Τσέλα Μέγκα και Κατερίνα Γκάντζου.