Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Νομού Μεσσηνίας (Σ.Ε.Ι.ΕΣΥ.Ν.Μ)

//Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Νομού Μεσσηνίας (Σ.Ε.Ι.ΕΣΥ.Ν.Μ)
Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Νομού Μεσσηνίας (Σ.Ε.Ι.ΕΣΥ.Ν.Μ)2019-01-25T11:06:22+00:00

Μετά την εκλογική διαδικασία που έλαβε χώρα στις 9/1/2019 η νέα σύνθεση του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Νομού Μεσσηνίας (Σ.Ε.Ι.ΕΣΥ.Ν.Μ) έχει ως εξής:

  • Γεωργιοπούλου Ευσταθία, Χειρουργός, Πρόεδρος

  • Χουσιανίτης Ζαχαρίας, Ουρολόγος,  Αντιπρόεδρος

  • Δημοπούλου Βασιλική, Αναισθησιολόγος,  Γενική Γραμματέας

  • Μάλλιου Χρυσάνθη, Αναισθησιολόγος, Ταμίας

  • Καράμπη Ειρήνη-Σοφία, Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Μέλος

Τηλ.επικοινωνίας: 27213 63456

Η θητεία είναι τριετής.