Τμήμα Κίνησης Ασθενών – Αρχείο

///Τμήμα Κίνησης Ασθενών – Αρχείο
Τμήμα Κίνησης Ασθενών – Αρχείο2022-01-03T11:35:52+00:00
  • Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής.

  • Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζονται από τις προϊσταμένες των κλινικών μετά από σχετικό  έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής.

  • Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογιαριασμού των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθενται από τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων.

  • Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερομένους μετά από υποβολή σχετικής αίτησής τους.

  • Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.

  • Έχει την εύθυνη της φύλαξης και σωστής αρχειοθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.

Προϊστάμενος: Αναστασόπουλος Χρήστος

τηλ.: 27213 – 63141

Γραφείο Κίνησης-Λογιστήριο Ασθενών

τηλ. 27213-63124, 5, 6

φαξ: 27213-63127

Αρχείο

τηλ.: 27213-63163

Γραμματεία Επειγόντων

τηλ.: 27213-63468

e-mail: kinisis@nosokomeiokalamatas.gr