Πεπραγμένα Ουρολογικής Κλινικής

Πεπραγμένα Ουρολογικής Κλινικής2018-09-18T18:19:14+00:00

Ιανουάριος 2009 έως Αύγουστος 2010

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Από 1-1-2009 έως 31-12-2009

Ο αριθμός των εξετασθέντων ασθενών ήταν: 1983

Από 1-1-2010 έως 31-8-2010

Ο αριθμός των εξετασθέντων ασθενών ήταν: 1415 

2. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Α. Ειδικό Ιατρείο Προστάτου

Από τον Ιανουάριο του 2009 κάθε Τρίτη 9 – 12 π.μ. λειτουργεί Ειδικό

Ιατρείο Προστάτου βάσει της υπ. αριθμ. 1/28-01-2009 απόφασης.

Στο   ιατρείο πραγματοποιείται   πλήρης   κλινικοεργαστηριακή

διερεύνηση του ασθενούς, απεικονιστικός έλεγχος, ουρομέτρηση,

ουροδυναμική μελέτη και διενέργεια διορθικού υπερηχογραφήματος

και λήψη κατευθυνόμενων βιοψιών προστάτου 

Από 1-1-2009 έως 31-12-2009

Ο αριθμός των εξετασθέντων ασθενών ήταν: 615

Από 1-1-2010 έως 31-8-2010

Ο αριθμός των εξετασθέντων ασθενών ήταν: 475

Β. Ειδικό Ιατρείο Ακράτειας Ούρων

Από τον Ιανουάριο του 2009 κάθε Τετάρτη 9 – 12 π.μ. λειτουργεί

Ειδικό Ιατρείο Ακράτειας Ούρων βάσει της υπ. αριθμ. 1/28-01-2009

απόφασης.

Στο ιατρείο πραγματοποιείται πλήρης κλινικοεργαστηριακή

διερεύνηση των ασθενών, απεικονιστικός έλεγχος (υπερηχογράφημα,

κυστεοουρηθρογραφία), ουρομέτρηση, ουροδυναμική μελέτη και

ουρηθροκυστεοσκόπηση

Από 1-1-2009 έως 31-12-2009

Ο αριθμός των εξετασθέντων ασθενών ήταν: 265

Από 1-1-2010 έως 31-8-2010

Ο αριθμός των εξετασθέντων ασθενών ήταν: 125

3. ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ)

Από 1-1-2009 έως 31-12-2009

Ο αριθμός των ασθενών που προσήλθαν και εξετάστηκαν ήταν: 2950

Από 1-1-2010 έως 31-8-2010

Ο αριθμός των ασθενών που προσήλθαν και εξετάστηκαν ήταν: 2080

4. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των εισαχθέντων ασθενών η κίνηση στην Ουρολογική Κλινική είναι: 

Από 1-1-2009 έως 31-12-2009

Αριθμός εισαχθέντων ασθενών: 1312

Ημέρες Νοσηλείας: 4582

Ποσοστιαία κάλυψη Κλινών: 125,53%

Μέσος όρος Νοσηλείας: 3,41

Από 1-1-2010 έως 31-8-2010

Αριθμός εισαχθέντων ασθενών: 936

Ημέρες Νοσηλείας: 4148

Ποσοστιαία κάλυψη Κλινών: 171%

Μέσος όρος Νοσηλείας: 4,1%

5. ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Οι Ουρολογικές χειρουργικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν:

Από 1-12009 έως 31-12-2009

Ουρηθροκυστεοσκοπήσεις: 183

Καθετηριασμός ουρητήρα-αφαίρεση ουρητηρικών καθετήρων: 38

Διορθικά Υπερηχογραφήματα (TRUS): 56

Κατευθυνόμενες βιοψίες προστάτου: 45

Ουροδυναμικές μελέτες: 21

Από 1-1-2010 έως 31-8-2010

Ουρηθροκυστεοσκοπήσεις: 134

Καθετηριασμός ουρητήρα-αφαίρεση ουρητηρικών καθετήρων: 28

Διορθικά Υπερηχογραφήματα (TRUS): 32

Κατευθυνόμενες βιοψίες προστάτου: 26

Ουροδυναμικές μελέτες: 15

6. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Από 1-1-2009 έως 31-12-2009

Ριζική προστατεκτομή: 8

Νεφρεκτομή: 6

Νεφροουρητηρεκτομή: 3

Νεφρολιθοτομία: 4

Πυελολιθοτομία: 3

Διακυστική προστατεκτομή: 24

Εκκόλπωμα ουροδόχου κύστης-Εκκολπωματεκτομή: 2

Πεεκτομή: 2

Κιρσοκήλη-Απολίνωση έσω σπερματικής φλέβας: 4

Πλαστική αποκατάσταση κυστεοκήλης: 4

Τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης (TVT-O): 6

Κυστεολιθοτομία: 4

Υδροκήλη-Αναστροφή ελυτροειδούς χιτώνα: 15

Βουβωνοκήλη: 2

Περιτομή: 30

Συστροφή όρχεως-Ανάταξη-Ορχεοπηξία: 9

Ορχεκτομή: 6

Εκτρόπιο ουρήθρας: 2

Διουρηθρική προστατεκτομή (TUR-P): 49

Διουρηθρική εκτομή όγκου ουροδόχου κύστης

(TUR-TB): 83

Κυστεολιθοθριψία: 13

Ουρητηρολιθοθριψία: 23

Ουρητηροσκόπηση: 4

Διουρηθρική εκτομή ουρητηρικού cuff: 3

Οπτική ουρηθροτομία: 10

Καθετηριασμός ουρητήρα: 25

Διαδερμική νεφροστομία: 13

Ανιούσα πυελογραφία: 3

Προστατικό Stent: 5

Ουρηθροκυστεοσκόπηση: 10

Σύνολο χειρουργείων: 375

Από 1-1-2010 έως 31-8-2010

Ριζική προστατεκτομή: 4

Νεφρεκτομή: 2

Νεφροουρητηρεκτομή: 1

Ριζική κυστεοπροστατεκτομή: 1

Ουρητηροστομία: 2

Διακυστική προστατεκτομή: 12

Εκκόλπωμα ουροδόχου κύστης-Εκκολπωματεκτομή: 2

Κιρσοκήλη-Απολίνωση έσω σπερματικής φλέβας: 2

Πλαστική αποκατάσταση κυστεοκήλης: 2

Τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης (TVT-O): 4

Κυστεολιθοτομία: 4

Υδροκήλη-Αναστροφή ελυτροειδούς χιτώνα: 8

Βουβωνοκήλη: 1

Περιτομή: 25

Συστροφή όρχεως-Ανάταξη-Ορχεοπηξία: 2

Ορχεκτομή: 4

Εκτρόπιο ουρήθρας: 1

Διουρηθρική προστατεκτομή (TUR-P): 36

Διουρηθρική εκτομή όγκου ουροδόχου κύστης

(TUR-TB): 38

Κυστεολιθοθριψία: 12

Ουρητηρολιθοθριψία: 11

Ουρητηροσκόπηση: 3

Διουρηθρική εκτομή ουρητηρικού cuff: 1

Οπτική ουρηθροτομία: 4

Καθετηριασμός ουρητήρα: 25

Διαδερμική νεφροστομία: 4

Διαστολή με μπαλόνι στένωσης πυελοουρητηρικής συμβολής: 2

Ανιούσα πυελογραφία: 3

Ουρηθροκυστεοσκόπηση: 9

Σύνολο χειρουργείων: 225