Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

////Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας2018-09-18T19:20:53+00:00

Η Κοινωνική Υπηρεσία είναι ένα ξεχωριστό τμήμα της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας και απασχολεί σήμερα τέσσερις (4) Κοινωνικούς Λειτουργούς. Σκοπός της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι να συμβάλει στη θεραπεία των ασθενών με την επίλυση προβλημάτων που απορρέουν από λόγους οικογενειακούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς, οικονομικούς, υγείας κ.α. που εμποδίζουν τη θεραπεία και αποκατάστασή τους.

Το έργο αυτό επιτελείται από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς με την χρησιμοποίηση των μεθόδων Κοινωνικής εργασίας και περιλαμβάνει επίσης:

 • Συνεργασία με φορείς, υπηρεσίες της τοπικής κοινότητας αλλά και πανελλαδικά.

 • Υλοποίηση προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής.

 • Συμμετοχή σε επιτροπές

 • Συμμετοχή σε σεμινάρια – συνέδρια για την συνεχή επιστημονική κατάρτιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η παραπομπή των περιστατικών γίνεται με παραπεμπτικό σημείωμα.

 • Από το Ιατρικό προσωπικό.

 • Από το Νοσηλευτικό προσωπικό

 • Από αίτηση του ασθενή η της οικογένειάς του και

 • Από άμεση αντίληψη του Κοινωνικού Λειτουργού.

Προσωπικό Τμήματος

 • Προϊσταμένη Τμήματος : κ.Μουτεβελή Γεωργία Τηλ: 27213 63622

 • Παπαγεωργίου Γεωργία

 • Μπιλάλη Ευτυχία

 • Σταματέλου Σταυρούλα