Ιστορικό Γενικού Νοσοκομείο Καλαμάτας

//Ιστορικό Γενικού Νοσοκομείο Καλαμάτας
Ιστορικό Γενικού Νοσοκομείο Καλαμάτας2018-09-12T17:54:44+00:00

Οι νέες ιατρικές ανάγκες που προέκυψαν από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας του 1986 επέβαλαν στην Κυβέρνηση να δεχθεί το αίτημα του Υπουργού Ανασυγκρότησης Θαν.Φιλιππόπουλου αλλά και του συλλόγου της Μεσσηνιακής Ομογένειας του Εξωτερικού για ανέγερση ενός νέου σύγχρονου και ευρωπαϊκού επιπέδου Νομαρχιακού Νοσοκομείου. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου έλαβε αυτήν την ιστορική απόφαση με βάση τα πολιτικά δεδομένα και τις εξελίξεις της εποχής εκείνης.

Η αγορά του οικοπέδου έγινε τμηματικά από:

 • Την Ιερά Μονή Βατοπεδίου 36.852 μ2
 • Απαλλοτρίωση από ιδιώτες 9.301 μ2
 • Την Ιερά Μονή Βατοπεδίου 2.620 μ2

Γενικό Σύνολο 48.746 μ2, έναντι 20.000 μ2 της εκτάσεως του παλαιού Νοσοκομείου.

Στην αγορά του οικοπέδου αλλά και στην απόφαση ανέγερσης σημαντική και καθοριστική ήταν η βοήθεια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου και του τότε Δ.Σ του Νοσοκομείου.

 • Στις 17.04.1989 μετά από δημοπράτηση ανατέθηκε η κατασκευή του φέροντος Οργανισμού του κεντρικού κτιρίου προϋπολογισμού 1.070.000.000 δρχ. στις εταιρείες (Ι.Σιγάλας και ΣΙΑ ΕΠΕ)
 • Στις 21.05.1989 θεμελιώνεται το νέο Νοσοκομείο και μέχρι το 1990 ολοκληρώνεται ο φέρων Οργανισμός.
 • Το χρονικό διάστημα 1990-1994 διεκόπησαν οι εργασίες για άγνωστους λόγους.

Έτσι, με τις κατωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Υγείας-Πρόνοιας ανατίθεται στην ΔΕΠΑΝΟΜ οι εργασίες:

α) Ολοκλήρωση της κατασκευής (Υ4α/2687/Φ14/102/95 (22.03.1995)

β) Προμήθειας του βασικού Ιατρικού Εξοπλισμού Υ4α/5905/Φ14/102/95 (18.07.1995)

γ) Προμήθειας του Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Υ4α/7410/Φ14/102/95 (03.08.1995)

Η ΔΕΠΑΝΟΜ αναθέτει το ανωτέρω έργο στις Εταιρείες:

J & P (ΕΛΛΑΣ) ΑΤΕ «ΖΕΥΣ-ΤΕΒ-VAMED ENGINEERING» με υπογραφή σύμβασης 12.01.1996 και συμβατική υποχρέωση αποπεράτωσης του έργου στις 12.01.1999 και με τον εκτιμώμενο χρόνο αποπεράτωσης του συνολικού έργου την 31.12.1999.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Νέο Νοσοκομείο αποτελείται από το κυρίως κτίριο, την Ψυχιατρική μονάδα και τα επί μέρους βοηθητικά κτίσματα συνολικού εμβαδού 24.273 μ2.

Ο αριθμός των κλινών είναι 321, έναντι 250 κλινών του παλαιού Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας και κατανέμονται ως εξής:

Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας 8
Μαιευτική και Γυναικολογική Μονάδα 24
Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα 31
Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης 6
Μονάδα Εμφραγμάτων 6
Μεσογειακή Αναιμία 7
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 20
Ψυχιατρική Μονάδα 19
Νοσηλευτικές Γενικές Μονάδες (4) 200

Υπάρχουν ακόμα διατομεακά τμήματα:

 • Επειγόντων περιστατικών
 • Ημερήσιας Νοσηλείας
 • Τακτικών Ιατρείων
 • Ενδοσκοπήσεων
 • Φυσικοθεραπείας και

επτά (7) χειρουργεία, ως ακολούθως:

 • δύο (2) Γενικής Χειρουργικής
 • ένα (1) Ορθοπεδικής
 • μία (1) Αίθουσα Γυψώσεων
 • ένα (1) Ουρολογικής
 • ένα (1) Γυναικολογικής
 • ένα (1) Οφθαλμολογικής

Τέλος προβλέπονται τα παρακάτω Ιατρικά Εργαστήρια

 • Ακτινοδιαγνωστικό
 • Ιστοπαθολογικό-Κυτταρολογικό
 • Μικροβιολογικό
 • Βιοχημικό
 • Αιματολογικό
 • Αιμοδοσίας
 • Φαρμακείο
 • Νεκροτομείο

Η δαπάνη ανέγερσης του Νέου Νοσοκομείου έφθασε τα 10 δις περίπου.

Ο αναμορφωμένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας.