Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

///Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού2019-01-18T12:29:51+00:00

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του Νοσοκομείου Καλαμάτας λειτουργεί από το 1984, αρχικά υπό την επίβλεψη του ιατρού παθολόγου – με τρίμηνη εκπαίδευση στη Νεφρολογία – κ. Μιχάλη Γλαράκη. Ο σεισμός του 1986 και οι ζημιές που υπέστη το κτίριο που την φιλοξενούσε οδήγησε σε αναστολή της λειτουργίας της για δύο περίπου χρόνια.

Από τον Ιούνιο 1990 επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο νεφρολόγος ιατρός κ. Γεώργιος Μπριστογιάννης, ο οποίος από τον Μάιο 2008 κατέχει τον βαθμό του Διευθυντή. Τον Ιανουάριο 1992 προσελήφθη ο νεφρολόγος ιατρός κ. Αναστάσιος Πουλόπουλος (απεχώρησε τον Ιανουάριο 2009) και τον Μάιο 1996 η νεφρολόγος ιατρός κ. Δήμητρα Γεωργακοπούλου, σήμερα Επιμελήτρια Α΄. Από τον Ιούλιο 2006 έως τον Μάιο 2007 εργάστηκε ως Επικουρικός η νεφρολόγος ιατρός κ. Λαμπρινή Τακούλη.

Οι προοδευτικά αυξανόμενες ανάγκες για αιμοκάθαρση οδήγησαν σε σταδιακή επέκταση των χώρων της ΜΤΝ και το 1998 σε μετεγκατάσταση σε νέο βαρέως τύπου λυόμενο κτίριο στον προαύλιο χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Καλαμάτας με την έμπρακτη συμβολή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας. Τον Ιούνιο 2000, με την έναρξη λειτουργίας του Νέου Νοσοκομείου, η ΜΤΝ εγκαταστάθηκε σε χώρο του 3ου ορόφου διαθέτουσα συνολικά 20 θέσεις αιμοκάθαρσης (εκ των οποίων 2 είναι ειδικές θέσεις μονώσεων).