Λοιπά Τμήματα

Λοιπά Τμήματα2022-06-20T12:01:12+00:00

Κοινωνική Υπηρεσία Ν.Μ.Καλαμάτας

Προϊσταμένη : Αγγελική Μαλαπέτσα

Τηλέφωνο: 27213 63623

email: gnk.kyp@gmail.com