Α’ Νοσηλευτικός Τομέας – Παθολογικός

///Α’ Νοσηλευτικός Τομέας – Παθολογικός
Α’ Νοσηλευτικός Τομέας – Παθολογικός2022-01-03T11:35:06+00:00

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία είναι μια από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου με δική της ανεξάρτητη συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ

Είναι ο Διοικητικός Προϊστάμενος όλου του προσωπικού που υπάγεται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία και ο εισηγητής στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Τηλ.: 2721046176396

Α’ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ κ.ΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Είναι ο προϊστάμενος του Παθολογικού Τομέα, συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων και των Μονάδων που υπάγονται στο Τομέα και ασκεί διοικητική εποπτεία. Αποτελεί το ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης μεταξύ της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης και του Νοσηλευτικού Τμήματος.

Τηλ. γραφείου: 2721046179396

Ο Παθολογικός Τομέας περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

  • Α’ Παθολογική : προϊσταμένη Μανουσέα Παρασκευή

  • Β’Παθολογική:   προϊσταμένη  Θεοδωρακοπούλου Σταυρούλα

  • Καρδιολογική : προϊσταμένη Πράττη Τρισεύγενη

  • Παιδιατρική : προϊσταμένη Παναγοπούλου Σταυρούλα

  • Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας: προϊσταμένη Μυτακίδη Σταυρούλα

  • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: προϊσταμένη Κουρέτα Σοφία

  • Αιμοδυναμικό: προϊσταμένη και υπεύθυνη στην Μονάδα Εμφραγμάτων Κοτσομύτη Ιωάννα