Ουρολογική2019-12-12T12:36:22+00:00

Τηλέφωνα:

Η Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας κατά την τελευταία διετία έχει φτάσει να λειτουργεί σε υψηλά επίπεδα τόσο από το κλινικό έργο που προσφέρει όσο και με το επιστημονικό – ερευνητικό έργο που έχει να επιδείξει. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέρει η Κλινική μας βρίσκονται σήμερα σε υψηλά επίπεδα (εκπαιδευτικές, επιστημονικές, νοσηλευτικές, ερευνητικές κλπ) και βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Ουρολογική Κλινική εφημερεύει 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24-ωρο και δέχεται μεγάλο αριθμό περιστατικών πάσης βαρύτητας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας διετίας του γραφείου κίνησης και του τμήματος οργάνωσης και πληροφορικής του νοσοκομείου ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται ετησίως στην κλινική υπερβαίνει τους 1300 περίπου με μέσο όρο νοσηλείας στο 3,4.

Στα εξωτερικά τακτικά ιατρεία εξετάζονται περίπου 2000 ασθενείς ετησίως, ενώ στα Τ.Ε.Π άλλοι 3000 ουρολογικοί περίπου ασθενείς έκτακτα.

Η Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν.Καλαμάτας διαθέτει σήμερα 10 κλίνες νοσηλευομένων ασθενών, σε σύγχρονους θαλάμους των 4 και 2 κλινών, σε ένα πράγματι αναβαθμισμένο περιβάλλον στο οποίο είναι δυνατή η πλέον σύγχρονη ιατρική παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα των ουρολογικών ασθενών.

Στην Ουρολογική Κλινική εφαρμόζονται σήμερα οι πλέον νεότερες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές που απαιτεί η σύγχρονη Ουρολογία.

Στο Εξωτερικό Τακτικό Ουρολογικό Ιατρείο λειτουργούν τα Ειδικά Ιατρεία:

  • Ιατρείο Προστάτου:

    Από τον Ιανουάριο του 2009 κάθε Τρίτη 9 – 12 π.μ. λειτουργεί Ειδικό Ιατρείο Προστάτου βάσει της υπ. Αριθμ. 1/28-01-2009 απόφασης.

    Στο ιατρείο πραγματοποιείται πλήρης κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση του ασθενούς, απεικονιστικός έλεγχος, ουρομέτρηση, ουροδυναμική μελέτη και διενέργεια διακοιλιακού και διορθικού υπερηχογραφήματος και λήψη κατευθυνόμενων βιοψιών προστάτου.

  • Ιατρείο Ακράτειας Ούρων: 

    Από τον Ιανουάριο του 2009 κάθε Τετάρτη 9 – 12 π.μ. λειτουργεί Ειδικό Ιατρείο Ακράτειας Ούρων βάσει της υπ. Αριθμ. 1/28-01-2009 απόφασης.

    Στο ιατρείο πραγματοποιείται πλήρης κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση των ασθενών, απεικονιστικός έλεγχος (υπερηχογράφημα, κυστεοουρηθρογραφία), ουρομέτρηση, ουροδυναμική μελέτη και ουρηθροκυστεοσκόπηση.

Στο Τμήμα Ενδοσκοπήσεων, που διαθέτει όλη τη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, κάθε Τρίτη και Παρασκευή πραγματοποιούνται διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδοουρολογικές παρεμβάσεις, υπερηχογράφημα (διακοιλιακό και διορθικό) με λήψη κατευθυνόμενων βιοψιών προστάτου και πλήρης ουροδυναμική μελέτη.

Δύο χειρουργικές ημέρες την εβδομάδα στο χώρο του Χειρουργείου. Η χειρουργική άσηπτη αίθουσα στελεχώνεται με σύγχρονο πλήρη ουρολογικό πύργο και με ακτινοσκοπικό μηχάνημα τύπου C-ARM. Εκτελούνται επεμβάσεις μεγάλης βαρύτητας, όπως ριζικές προστατεκτομές, κυστεκτομές, νεφρεκτομές και οι πλέον σύγχρονες ενδοουρολογικές επεμβάσεις, όπως ουρητηροσκόπηση, ουρητηρολιθοθριψία, διαδερμικές νεφροστομίες κλπ.