Επιστημονικό Συμβούλιο

///Επιστημονικό Συμβούλιο
Επιστημονικό Συμβούλιο2022-04-01T09:08:39+00:00

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 22431/17.11.2020 Απόφαση Διοικήτριας (ΑΔΑ ΨΤΟ44690ΒΦ-Χ5Ω) συγκροτήθηκε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Μεσσηνίας αποτελούμενο από τους κάτωθι:

  • Σκρεπέτης Κωνσταντίνος, Συντονιστής Δ/ντης Ουρολογικού Τμήματος της Ν.Μ.Καλαμάτας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του  τον Νικολακέα Μιχαήλ, Προσωρινό Προϊστάμενο και Επιστημονικά Υπεύθυνο του Χειρουργικού Τμήματος της Ν.Μ.Καλαμάτας

και τα Μέλη:

  • Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Δ/ντής Χειρουργικού Τμήματος της Ν.Μ.Καλαμάτας, με αναπληρωτή τον Νάνο Παναγιώτη, Δ/ντής Οφθαλμολογικού Τμήματος της Ν.Μ.Καλαμάτας

  • Μαρκοπούλου Αναστασία, Δ/ντρια Α΄Παθολογικού Τμήματος της Ν.Μ.Καλαμάτας, με αναπληρωτή τον Νάνο Παναγιώτη, Δ/ντής Οφθαλμολογικού Τμήματος της Ν.Μ.Καλαμάτας

  • Δημοπούλου Βασιλική, Επιμ.Α΄Αναισθησιολογίας της Ν.Μ.Καλαμάτας, με αναπληρωτή τον κ.Σικαλιά Νικόλαο  Επιμ.Α΄ Χειρουργικού Τμήματος της Ν.Μ.Καλαμάτας

  • Τσάλτα Παναγιώτα-Δανάη, Επιμ.Β’ Παθολογίας της Ν.Μ.Καλαμάτας, με αναπληρώτρια την κ.Κωνσταντινίδη Χαρίκλεια, Επιμ.Β’ Γενικής Ιατρικής του ΠΙ Κοπανακίου της Ν.Μ.Κυπαρισσίας

  • Γιαννόπουλος Δημήτριος, Βιοχημικός κλάδου ΠΕ της Ν.Μ.Καλαμάτας με αναπληρώτρια την Μπουκέα Καλλιόπη, Διαιτολόγος κλάδου ΠΕ της Ν.Μ.Καλαμάτας

  • Λιάππα Χρυσή, κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων της Ν.Μ.Καλαμάτας με αναπληρώτρια την Μανιάτη Ελένη, κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπευτών της Ν.Μ.Καλαμάτας

  • Κοτσόπουλος Φώτιος, Ειδικευόμενος Παθολογίας της Ν.Μ.Καλαμάτας με αναπληρωτή τον Πανουσόπουλο Βασίλειο, Ειδικευόμενος ΩΡΛ της Ν.Μ.Καλαμάτας

  • Αδαμοπούλου Θεοδούλη, ΠΕ Νοσηλευτικής, Τομεάρχης Χειρουργικού Τομέα Ν.Μ.Καλαμάτας, με αναπληρώτρια την Πράττη Τρισέγευνη, Νοσηλεύτρια κλάδου ΠΕ της Ν.Μ.Καλαμάτας

Η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι διετής.

Γραμματέας: Νικολακοπούλου Παναγιώτα, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με αναπληρώτρια την Κωστοπούλου Βασιλική, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Τηλ: 27213 63376