Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών

///Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών
Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών2018-09-25T18:06:35+00:00
2101, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΕΣ (PCR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS COV-2

Thu 21.01.2021|Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών|

Από το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας)καλούνται τα ενδιαφερόμενα [...]

1902, 2020

Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής μελέτης συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Νοσοκομείου

Wed 19.02.2020|Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών, Απευθείας Διαπραγματεύσεις|

Πατήστε εδώ για τη διακήρυξη

1403, 2018

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Wed 14.03.2018|Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Καλαμάτα, 14/3/2018 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                           Αρ. Πρωτ. [...]