Αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος εικονοληψίας CCTV ασφαλείας περιβάλλοντος Ν. Μ. Καλαμάτας

///Αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος εικονοληψίας CCTV ασφαλείας περιβάλλοντος Ν. Μ. Καλαμάτας

Αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος εικονοληψίας CCTV ασφαλείας περιβάλλοντος Ν. Μ. Καλαμάτας

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.