Εργασίες επισκευής wc κοινού στο ισόγειο της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας

///Εργασίες επισκευής wc κοινού στο ισόγειο της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας

Εργασίες επισκευής wc κοινού στο ισόγειο της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για την Τεχνική Περιγραφή