Εργασίες επισκευής wc ανδρών και γυναικών στον ξενώνα «Ψυχαργώς».

///Εργασίες επισκευής wc ανδρών και γυναικών στον ξενώνα «Ψυχαργώς».

Εργασίες επισκευής wc ανδρών και γυναικών στον ξενώνα «Ψυχαργώς».

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ