Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας

///Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας
Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2024-04-10T08:34:27+00:00

Προϊσταμένη: κ. Μπούζα Σταυρούλα

Τηλ: 27213 63269

Ισόγειο