Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

///Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας2023-01-10T10:20:57+00:00

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Καλαμάτας λειτουργεί από τις 22.03.2007. Η Μ.Ε.Θ είναι δυναμικότητας έξι (6) κλινών, οι οποίες είναι πλήρως εξοπλισμένες και αυτή την περίοδο λειτουργούν σε πλήρη ανάπτυξη οι πέντε (5).

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Μ.Ε.Θ νοσηλεύτηκαν 190 ασθενείς. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 67 έτη, με ακραίες ηλικίες 23 και 102. Οι ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν ήταν τόσο παθολογικές όσο και χειρουργικές περιπτώσεις.

Η στατιστική της Μ.Ε.Θ όσον αφορά στη θνησιμότητα, συμβαδίζει με τις διεθνείς σταθερές. Το ποσοστό λοιμώξεων παρατηρείται χαμηλότερο των αντίστοιχων διεθνών με όχι ιδιαίτερα ανθεκτικά στελέχη. Εξ αυτού του γεγονότος στη διάρκεια λειτουργίας της Μονάδας έγινε γενική απολύμανση μία φορά και στο ίδιο διάστημα συντήρηση των μηχανημάτων.

Το προσωπικό της Μ.Ε.Θ

Ιατρικό :

  • Διευθύντρια: Γιαμαρέλου Αγγελική, Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος

  • Παλαιολόγου Αθηνά, Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος

    Δαρειωτάκη Φωτεινή, Πνευμονολόγος

Νοσηλευτικό:

  • Προϊσταμένη, Παξιμάδη Αγγελική

  • Υπεύθυνη, Χαριτούδη Χρυσή

  • Νοσηλεύτριες , δέκα (10)

  • Βοηθός θαλάμου, μία (1)

Η Μ.Ε.Θ βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Νοσοκομείου, απέναντι από το Χειρουργείο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

Γραφείο ιατρών Μ.Ε.Θ : 27213 63512

Γραφείο Προϊσταμένης : 27213 63511

Νοσηλεία : 27213 63510

Στόχος της Διοίκησης είναι η πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Μ.Ε.Θ και η ταυτόχρονη διενέργεια ερευνητικών πρωτοκόλλων σε συνεργασία με μεγάλες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας άλλων Νοσοκομείων.