Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Κέντρο Ψυχικής Υγείας2018-09-26T15:40:13+00:00

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καλαμάτας είναι μια αποκεντρωμένη μονάδα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας. Λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2007 ως ανοιχτή κοινοτική υπηρεσία ψυχικής υγείας στο πλαίσιο του ΕΣΥ. Διοικητικά υπάγεται στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας απευθύνονται στους μόνιμους κατοίκους του Ν. Μεσσηνίας και περιλαμβάνουν :

 • Ψυχιατρική παρακολούθηση
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Συμβουλευτική
 • Ατομική ψυχοθεραπεία (μέγιστος αριθμός συνεδριών 15)
 • Οικογενειακή ψυχοθεραπεία
 • Ομάδες υποστήριξης ειδικού πληθυσμού (π.χ. ομάδες γονέων)
 • Λογοθεραπεία
 • Προληπτική αγωγή ψυχικής υγείας
 • Ψυχοκοινωνική παρέμβαση
 • Κατ’οίκον επισκέψεις
 • Δικτύωση – συνεργασία με άλλους φορείς της κοινότητας
 • Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας (ομιλίες, ημερίδες, σεμινάρια, ενημερωτικά φυλλάδια)

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Η διεπιστημονικότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών διασφαλίζονται με :

 • Τακτικές συναντήσεις προσωπικού
 • Εκπαίδευση κατάρτιση

Το προσωπικό του Κέντρου Ψυχικής Υγείας αποτελείται από :

 • Ένα (1) Ψυχίατρο
 • Μία (1) Ψυχολόγο
 • Μία (1) Λογοθεραπέυτρια
 • Δύο (2) Νοσηλεύτριες
 • Μία (1) Επισκέπτρια Υγείας
 • Μια (1) Κοινωνική Λειτουργό
 • Δύο (2) Διοικητικούς Υπάλληλους

Διευθυντής Ψυχίατρος Α.Υφαντής

Διεύθυνση : Περρωτού 3 , Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα (όπισθεν Ι.Ν.Αγ.Νικολάου)

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 27210-2616227210-26164

Ωράριο λειτουργίας : Δευτέρα-Παρασκευή 07:00 – 15:00