Βεβαίωση Πιστοποιητικού Νοσηλείας

///Βεβαίωση Πιστοποιητικού Νοσηλείας
Βεβαίωση Πιστοποιητικού Νοσηλείας2018-11-08T12:22:26+00:00

Βεβαίωση Πιστοποιητικού Νοσηλείας

  • Στοιχεία Αιτούντος

  • Παρακαλώ να μου χορηγήσετε - Πιστοποιητικό Νοσηλείας Ασθενούς:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται ΜΟΝΟΝ:

  • Από τον ίδιο τον νοσηλευθέντα ή εξετασθέντα με την επίδειξη ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και τρίτους με εξουδιοδότηση του (θεωρημένη από ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ή ΚΕΠ)
  • Από τρίτους εφ’ όσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικύουν αυτό.
  • Σε περίπτωση θανάτου του νοσηλευθέντα οι κληρονόμοι του.